header

BANGUN BINA BERSAMA MELONJAKKAN KECEMERLANGAN SMKBT :: BANGUN BINA BERSAMA MELONJAKKAN KECEMERLANGAN SMKBT :: BANGUN BINA BERSAMA MELONJAKKAN KECEMERLANGAN SMKBT

Kurikulum

New Page 4
JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKKS)

Pengerusi Pengetua
Timbalan Pengerusi Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Pn Zawiyah binti Abdullah
Penolong Setiausaha Pn. Norziela binti Ismail
AJK GKMP Sains & Matematik
GKMP Bahasa
GKMP Kemanusiaan
GKMP Teknik & Vokasional
Kaunselor Sekolah
Semua ketua Panitia M/Pelajaran SMA dan SMR
Penyelaras Projek PT3 dan Pra PT3
Setiausaha Peperiksaan SPM
Setiausaha Peperiksaan PBS dan PT3
Penyelaras Peperiksaan Dalanman
S/U SMM / APDM
Setiausaha peperiksaan tingkatan 1-5
Penyelaras Tingkatan 1 -5
Guru Pepustakaan dan Media
Penyelaras Bestari dan Frog vle
S/U HEM
S/U Badan Disiplin
Tugas dan Tanggungjawab :
  1. Memastikan objektif dan matlamat kurikulum sekolah tercapai.
  2. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
  3. Mencadang,membina dan mengurus bahan bantu mengajar (FROGVLE)
  4. Membuat penilan tentang prestasi pembelajaran.
  5. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
  6. Menjalankan tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
 STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM